Certificaciones de Chino

CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2
HANYU SHUIPING KAOSHI HSK1 HSK2 HSK3 HSK4 HSK5 HSK6
YOUTH CHINESE TEST YCT2 YCT3 YCT4
VOCABULARIO 150 palabras 300 palabras 600 palabras 1200 palabras 2500 palabras 5000+ palabras